KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

Išorinis vertinimas

Išorinio vertinimo rezultatai 2020-2023 m. laikotarpiu

Išorinis vertinimas 2020-2023 m.

Eil. nr. Tikrinusios institucijos pavadinimas Tikrinimo data Tikrinimo objektas Tikrinimo rezultatai ir išvados
1.

Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2020-10-07

Maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklinimo kontrolė, RVASVT ir GHP auditas, tinkamumo vartoti terminų kontrolė, laikymo sąlygų kontrolė, atsekamumo kontrolė, savikontrolės sistemos kontrolė, personalo higienos kontrolė, technologijų kontrolė, biocidinių produktų naudojimo kontrolė, saugos kontrolė, kokybės kontrolė, higienos kontrolė, ženklinimo kontrolė

Įdiegta rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema. Vykdomos savikontrolės sistemos procedūros. Produktų laikymo žurnaluose fiksuojama aukštesnė nei leistina šaldymo įrenginio temperatūra, koregavimo veiksmai neregistruojami.

2.

Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2021-10-14

RVASVT sistemos ir (ar) GHP auditas, tinkamumo vartoti terminų kontrolė, laikymo sąlygų kontrolė, savikontrolės sistemos kontrolė, personalo higienos kontrolė, biocidinių produktų naudojimo kontrolė, kokybės kontrolė, higienos kontrolė, ženklinimo kontrolė

Maisto tvarkyme pažeidimų nenustatyta. COVID prevencijos pažeidimų nenustatyta.

3.

Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

2022 m.

I pusmetis

Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 2021 metais vertinimas

Nenustatyta neatitikimų srityse, kuriose atliktos pagrindinės audito procedūros (detalūs testai ir (ar) analitinės procedūros). -Pajamų srityje vertinta: kaip laikomasi nuostatos - teisės aktais nustatytas lėšas įtraukti į savivaldybės biudžeto pajamas, ar BĮ pajamos už paslaugas atitinka nustatytus įkainius.

-Lėšų naudojimo srityje vertinta: KMSA ir 14 BĮ (nurodytos KFAR apimtyje) - kaip laikomasi teisės aktų (viešųjų pirkimo įstatymo ir kt.) reikalavimų įsigyjant prekes ir paslaugas; kaip laikomasi teisės aktų nuostatų dėl darbo užmokesčio nustatymo ir mokėjimo darbuotojams.

-Turto naudojimo/disponavimo srityje vertinta: KMSA ir 14 BĮ pripažinimo nereikalingu nekilnojamojo turto procedūrų laikymasis; KMSA turto panaudos pagrindais gavėjų atitikimas įstatymu nustatytiems kriterijams.

-Turto inventorizacijos srityje įvertintas KMSA ir 14 BĮ inventorizacijos atlikimo atitikimas nustatytiems reikalavimams.

4.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-04-28

Švietimo tiekėjo, vykdančio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", Vaikų neformaliojo švietimo mokyklos ugdymo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN:2018 "Neformaliojo vaikų švietimo programų bykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimais"

Įėjimo į pastatą laiptų (nelygūs) ir išorės fasado apdailos (nuo pastato viršutinių sienų prie stogo ištrupėjusi apdaila) būklė neatitinka higienos normos 12.1 punkto reikalavimų.

5.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-04-28

Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (oftalmologijos ir bendrosios praktikos slaugos) teikiančios įstaigos veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 47:2011 "Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", Lietuvos higienos normos HN 47:2020 "Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai"

Veikla vykdoma ir paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normų reikalavimų.

6.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamentas

2023-04-20

Maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklinimo kontrolė, RVASVT ir GHP auditas, tinkamumo naudoti terminų kontrolė, laikymo sąlygų kontrolė, atsekamumo kontrolė, savikontrolės sistemos kontrolė, personalo higienos kontrolė, technologijų kontrolė, biocidinių produktų naudojimo kontrolė

Maisto saugos, kokybės, higienos, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklinimo kontrolės bei RVASVT sistemos ir GHP (geros higienos praktikos) pažeidimų nenustatyta. Tačiau virtuvėje esančias medines spinteles dėl susidėvėjusio paviršiaus nurodyta pakeisti.

Socialiniai partneriai