KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

2004 - 2024

Klaipėdos regos ugdymo centro veiklos kelias tęsiasi 20 metų.
Įstaigoje įgyvendinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
bei kitos vaikų, mokinių ir suaugusiųjų, netekusių regėjimo,
neformaliojo švietimo programos. Atliekamos oftalmologinės-
ortoptinės procedūros bei tiflopedagoginis sutrikusių regos
funkcijų vertinimas. Veiksmingai plėtojamas tarpinstitucinis
bendradarbiavimas, ruošiant akluosius ir silpnaregius įtraukiajam
ugdymuisi ir savarankiškam gyvenimui. Įstaigos personalo
profesionalumo ir kompetencijos dėka sukurta moderni,
kūrybiškumą skatinanti, saugi ir sveika aplinka, užtikrinamas
kokybiškas ugdymas ir švietimo pagalba.

 

 

Trumpasis pavadinimas – Regos ugdymo centras.
Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.
Steigėjas - Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.
Įstaigos grupė – švietimo pagalbos įstaiga. Veiklos sritis – švietimas.
Įstaigos pagrindinė paskirtis - neformaliojo vaikų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras.
Kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla regos sutrikimą turintiems vaikams, neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras.
Regos ugdymo centre yra du skyriai: Ikimokyklinio ugdymo skyrius, Socialinio ugdymo skyrius.
Įstaigos mokymo kalba – lietuvių.

Regos ugdymo centras dirba:
nuo 7:30 val. iki 18:00 val.

Priimamojo darbo laikas:

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7:30 - 17:00 12:00 - 12:30
Antradienis 7:30 - 17:00 12:00 - 12:30
Trečiadienis 7:30 - 17:00 12:00 - 12:30
Ketvirtadienis 7:30 - 17:00 12:00 - 12:30
Penktadienis 7:30 - 17:00 12:00 - 12:30

VIZIJA

Atsakingas ugdymas ir kokybiška švietimo pagalba modernioje, kūrybiškumą skatinančioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje.

MISIJA

Įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei kito mokinių ir suaugusių, netekusių regėjimo, neformaliojo švietimo programas. Teikti kokybišką švietimo ir specialiąją pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Efektyviai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, ruošti akluosius ir silpnaregius savarankiškam gyvenimui ir tolimesniam mokymuisi bei integracijai į visuomenę.

FILOSOFIJA

Užtikrinamas kokybiškas ugdymas(sis) visiems jo dalyviams, atsižvelgiama į kiekvieno ugdytinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes. Švietimo pagalba ir ugdymas grindžiamas tęstiniu ugdymu(si) bei ugdymo(si) aplinkos prieinamumu. Bendruomenėje kuriama tolerancija skirtybėms, siekiama, kad visi jos nariai įgytų išsilavinimą pagal savo gebėjimus. Puoselėjamas asmens orumas, individualumas, moralumas, tautinė tapatybė bei pilietiškumas. Skirtybės laikomos galimybėmis ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis. Mokytojai puoselėja aukštus lūkesčius dėl kiekvieno mokinio pasiekimų. Su šia vertybe sietinos kompetencijos susijusios su visų mokinių akademinio, praktinio, socialinio ir emocinio ugdymosi skatinimu. Bendradarbiavimas ir darbas komandoje yra pagrindiniai vadovų ir visų mokytojų veiklos būdai. Su šia vertybe sietinos kompetencijos susijusios su bendradarbiavimu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), darbu drauge su kitais bendruomenės nariais, su bendradarbiavimu su įvairiais švietimo profesionalais. Asmeninis profesinis tobulėjimas – mokyti reiškia mokytis – vadovai ir mokytojai prisiima atsakomybę už mokymąsi visą gyvenimą.

Socialiniai partneriai