KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

Projekto aktualumas

2019 metais Klaipėdos regos ugdymo centras mini veiklos 50-metį. Įstaiga per visus šiuos metus buvo reorganizuota du kartus. Nuo 1969 metų veikė kaip bendrojo ugdymo lopšelis-darželis Nr.8. 1980 metais reorganizuotas į specialųjį lopšelį-darželį Nr.8 vaikams su regos sutrikimais. 1990 metais lopšeliui-darželiui buvo suteiktas “Pelėdžiuko” vardas. 2004 metais, sujungus Klaipėdos specialųjį lopšelį-darželį „Pelėdžiukas“ ir Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, įstaiga reorganizuota į Klaipėdos regos ugdymo centrą. Minint veiklos 50-metį, aktualu išryškinti svarbiausius įstaigos veiklos pokyčius ir Regos ugdymo centro bendruomenės pasiekimus bei įstaigos svarbą Klaipėdos miesto gyventojams. Klaipėdos regos ugdymo centras buvo tarp lyderiaujančių įstaigų įdiegiant pažangias ugdymo technologijas, pritaikant ugdymo(si) erdves mokinių poreikiams ir bendruomenės sutelktumu įgyvendinant įstaigos siekius. Būtent bendruomenė įvairiomis priemonėmis ir skleis žinią apie Regos ugdymo centrą, jo išskirtinumą bei pasiekimus. Mūsų įstaigos bendruomenė gali džiaugtis ir didžiuotis savo nuveiktais darbais ir kūrybiniais sumanymais. Tai sėkmės istorija, kurią kūrė visi Regos ugdymo centro bendruomenės nariai. Švenčiame ne vieną datą, o penkiasdešimties metų lyderystės sėkmės istoriją, kurią kūrė visa bendruomenė. Todėl, pasitikdami penkiasdešimtmetį, siekiame dalintis savo pasiekimais, skleisti gerąją darbo patirtį plačiajai visuomenei pristatydami įstaigos meninę kūrybinę veiklą, švietimo pagalbos ir neformaliojo ugdymo svarbą asmenų su regos negalia pilnaverčio gyvenimo kokybei. Lyderystė sietina su gebėjimu ar net pašaukimu ir šie bruožai gyvuoja mūsų bendruomenėje. Todėl Regos ugdymo centro bendruomenės ,,pašaukimą“ geriausia apibūdina Justino Marcinkevičiaus eilėraščio žodžiai ,,turbūt ne dėl savęs esu, esu turbūt dėl ko nors kito“.

Projekto tikslas:

puoselėti Regos ugdymo centro vertybes, tradicijas ir kultūrą. Siekti, kad bendruomenė didžiuotųsi savo įstaiga, dalyvautų kuriant jos politiką bei įgyvendinimo strategiją.

Projekto uždaviniai:

  • telkti ir įtraukti visą Regos ugdymo centro bendruomenę į įstaigos veiklos 50-mečio minėjimo renginius;
  • viešinti bendruomenės lyderystės sėkmės pavyzdžius, pristatyti plačiajai visuomenei specialistų profesinės veiklos pasiekimus.

 Projekto dalyviai: Regos ugdymo centro bendruomenė, socialiniai partneriai.

 

Projektą koordinuoja: direktorė Laima Glaveckienė.

Projekto vykdytojai: Projekto įgyvendinimo komanda (įsak.  Nr. V-110, 2018m. gruodžio 5 d.)

Projekto trukmė: 2019 01 - 2019 12

Laukiami rezultatai:

  • bendruomenės nariai savo profesiniais pasiekimais, kūrybiniais darbais, pažintiniais – kultūriniais renginiais, įprasmina įstaigos veiklos pasiekimus ir pristato bendruomenės lyderystės pavyzdžius;
  • Regos ugdymo centro veikla yra žinoma ir vertinama visoje šalyje;
  • bendruomenės nariai tinkamai atstovauja įstaigą visuomenėje.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingas asmuo

Vieta

Pastabos

1.

Projekto rengimas, veiklų numatymas

sausis

L.Glaveckienė

 

Regos ugdymo centras

projekto įgyvendinimo  komanda

2.

Renginys ,,Kiek daug širdžių tau suliepsnojo meile“

sausio 24 d. 17 val.

projekto įgyvendinimo  komanda

Klaipėdos I. Simonaitytės viešoji biblioteka

dalyvauja RUC bendruomenė, svečiai

3.

Metodinės dienos “Ugdymo programų dermė ir ugdymo turinio integralumas bei pritaikymas mokinių su regos sutrikimais poreikiams,,

vasario 20-21 d.

L.Glaveckienė

Regos ugdymo centras

dalyvauja RUC pedagogai, soc. partneriai – Minsko specialiojo ugdymo centras (Baltarusija)

4.

Respublikinė konferencija ,,Aklųjų ir silpnaregių įtraukusis ugdymas -  šiandiena ir perspektyvos“

kovo 20d. 13 val.

L.Glaveckienė,

R. Viršilienė,

R. Bytautienė

Klaipėdos I. Simonaitytės viešoji biblioteka

Tikslinė grupė - pedagogai dirbantys su regos sutrikimų turinčiais vaikais, mokiniais ir suaugusiais

5.

Įstaigos gimtadienio šventė ,,Prie stebuklų miško žalio“

gegužė

projekto įgyvendinimo  komanda

Regos ugdymo centras

dalyvauja RUC bendruomenė, svečiai

6.

Tarptautinė mokinių su regos negalia “Pelėdžiuko stovykla”

birželio 24-30 d.

projekto įgyvendinimo  komanda

Stovyklavietė “Pasaka”

Dalyvauja RUC savanoriai, socialiniai partneriai

7.

Kultūrinis renginys “Bendruomenės sėkmės formulė - spręsti ir veikti kartu”

spalis

projekto įgyvendinimo  komanda

P. Domšaičio galerija

dalyvauja RUC bendruomenė, svečiai

8.

Stendinė medžiaga

,,50 bendruomenės lyderystės metų“

gegužė - gruodis

projekto įgyvendinimo  komanda

Regos ugdymo centras

RUC erdvėse

9.

 Kūrybinių darbų paroda ,,Mažų ir didelių kūrybos džiaugsmas“

gegužė - rugsėjis

J. Šatkutė,

R. Razmienė

Regos ugdymo centras

dalyvauja RUC bendruomenė

10.

Pramoginė RUC darbuotojų išvyka

data tikslinama

Darbo taryba

vieta tikslinama

dalyvauja RUC darbuotojai

11.

Metodinių darbų. priemonių paroda

lapkritis

R. Viršilienė

Regos ugdymo centras

dalyvauja RUC pedagogai, soc. partneriai

12.

Straipsnis spaudai

 ,,Jubiliejais praturtinti metai“

metų eigoje

D. M. Balčiūnienė

“Mūsų žodis”, ,,Vakarų ekspresas“

 

13.

Straipsnis švietimo leidinyje “Aklųjų ir silpnaregių įtraukusis ugdymas - pasiekimai ir problemos”

lapkritis-gruodis

Laima Glaveckienė

Leidinys “Švietimo naujienos”

 

14.

Filmas ,,Regos ugdymo centro veiklos akimirkos“

metų eigoje

L.Glaveckienė,

projekto įgyvendinimo  komanda

Regos ugdymo centras

Filmas naudojamas įstaigos veiklos prezentavimui

15.

Įsigyti:

 1.foto sienelė – 1 vnt.;

2. kvietimai – 150 vnt.;

3. ženkliukai – 250 vnt.;

4.vizitinės kortelės – 100 vnt.;

5. 2019 m. kalendoriai – 50 vnt.;

6. aplankalai –  200 vnt.;

7. medžiagos atminimo dovanoms gaminti.

I ketv.

L.Glaveckienė,

R. Viršilienė,

R. Bytautienė

 

Priemonės naudojamos įstaigos prezentavimui

 

16.

Projekto įgyvendinimo aptarimas ir sklaida

gruodis

L.Glaveckienė,

projekto įgyvendinimo  komanda

Regos ugdymo centras

Regos ugdymo centro bendruomenei

 

Projekto įgyvendinimo lėšos. Projekto įgyvendinimui planuojama 1500 eurų paramos lėšų.

Tarptautinei stovyklai “Pelėdžiuko stovykla” planuojama - 10600 eurų paramos lėšų.