KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

 

 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ

MUZIKINĖS SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO PROJEKTO

,,SKIRIU TAU DAINĄ, MANO MIESTE“

NUOSTATAI

 

Projektas skirtas Klaipėdos miesto 770 metų jubiliejui paminėti

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinės saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo „Skiriu tau dainą, mano mieste“ projekto,skirto Klaipėdos miesto 770 metų jubiliejui (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, organizavimo ir dalyvavimo sąlygas.
 2. Projektą organizuoja Klaipėdos regos ugdymo centras, Baltijos pr. 31, Klaipėda, tel. (8 46) 346033, el. paštas:. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 3. Projekto nuostatai bus skelbiami įstaigos svetainėje – ruc.lt, Facebook uždaroje grupėje „Skiriu tau dainą, mano mieste“
 4. Projekto trukmė nuo 2022-04-01 iki 2022-06-01.

 

II SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Projekto tikslas: Puoselėti meilę ir pagarbą savo gimtajam miestui, kraštui plėtojant vaikų, pedagogų, tėvų kūrybiškumą , kuriant daineles, eilėraščius skirtus gimtajam miestui, kraštui arba atliekant jau sukurtus kūrinėlius. Stiprinti bendradarbiavimą vaikų, tėvų ir mokytojų patiriant kūrybinį džiaugsmą  bei saviraiškos laisvę.
 2. Uždaviniai:
  • kurti eilėraščius, dainelės, atlikti kitų autorių jau sukurtus kūrinėlius;
  • ugdyti vaikų muzikavimo gebėjimus;
  • ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus;
  • puoselėti vaikų kūrybines galias, laisvai ir originaliai išreikšti kūrybinius sumanymus;
  • skatinti mokytojų, tėvų, vaikų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTO DALYVIAI

 

 1. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos mokiniui specialistai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ugdytiniai ir jų šeimų nariai.

 

IV SKYRIUS

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

 

 1. Projektas vykdomas nuo 2022 balandžio 1 d. – birželio 1 d. Norintys dalyvauti projekte, užpildo paraišką (priedas) ir siunčia el. adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Dėl iškilusių klausimų skambinti meninio ugdymo mokytojai Loretai Aukštuolienei tel. 861218041. Dalyviai, atsiuntę dalyvio paraiškas, bus pakviesti prisijungti prie uždaros Facebook grupės „ Skiriu tau dainą, mano mieste “.
 2. Dalyvių registracija vyks iki 2022-04-29.
 3. Ugdymo įstaiga supažindina tėvelius su projekto nuostatais ir yra  atsakinga už tėvų sutikimą dėl vaikų filmavimo ir filmuotos medžiagos pateikimą projekto organizatoriams.
 4. Vaikai drauge su meninio ugdymo mokytoja, švietimo pagalbos specialistu, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojomis arba su tėveliais (pasirinktinai) paruošia ir nufilmuoja iki 5 min. savos kūrybos arba kitų autorių sukurtus kūrinėlius ir įkelia medžiagą į uždarą Facebook grupę „Skiriu tau dainą, mano mieste“. Numeris gali būti atliekamas: dainuojant, šokant, deklamuojant, pritariant ritminiais instrumentais ir įvairiai improvizuojant.
 5. Vaizdo medžiagą galėsite matyti Facebook uždaroje grupėje „Skiriu tau dainą, mano mieste“.
 6. Projekto organizatoriai – Klaipėdos regos ugdymo centro direktorė Laima Glaveckienė, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Viršilienė, meninio ugdymo mokytoja ekspertė Loreta Aukštuolienė, vyr. tiflopedagogė Viktorija Paimbrekytė - Jonauskienė.  
 7. Projekto koordinatorė –  Klaipėdos regos ugdymo centro direktorė Laima Glaveckienė.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Dalyvavimas šiame projekte reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.
 2. Padėkos raštai dalyviams bus išsiųsti nurodytu elektroniniu adresu.
 3. Projekto organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus.

 

 

Priedas 1

 

DALYVIO PARAIŠKA

 

Įstaigos pavadinimas

 

 

Mokytojo(ų) vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacinė kategorija, telefono Nr., el. pašto adresas.

 

 

Kūrinio (veiklos) pavadinimas

 

 

 

Vaikų amžius, grupė

 

 

Socialiniai partneriai